Thay đổi thời gian khấu hao mỏ Tân Cang 3

 
     Căn cứ quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai số 1625/QĐ-UBND ngày 30/06/2011 về việc điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ đá xây dựng Tân Cang 3, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, thời hạn khai thác đến 23/03/2024, do diện tích cấp phép tăng thêm từ 13,5ha lên 20ha, như vậy dự án kéo dài thêm 03 năm, nên Công ty điều chỉnh thời gian khấu hao mỏ Tân Cang 3 từ 07 năm lên 10 năm, cho phù hợp với thời hạn hoạt động của mỏ.
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ