Công bố về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn

Công ty CP Hóa An công bố về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn ( Công ty CP đầu tư xây dựng 3-2) tại Công ty CP Hóa An.
 
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ