Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

Công ty CP Hóa An công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội: 
 
 
 
  
  
    
   
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ