Báo cáo về thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn tại C32.

Công ty CP Hóa An ( cổ đông lớn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 - mã CK : C32) báo cáo về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ phiếu C32.
 
Xem chi tiết Tại đây
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ