Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức

     Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2017 (10%/mệnh giá) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (10%/mệnh giá).
 
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2018
 
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2018.
 
Hình thức chi trả: tiền mặt VND.
 
Tổng tỉ lệ chi trả : 20% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 2.000đ).
       
Thời gian chi trả: ngày 02/08/2018.


Địa điểm thực hiện:

1. Đối với CK lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản chứng khoán.

 

2. Đối với CK chưa lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Công ty CP Hóa An; địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Kể từ ngày 02/08/2018 , khi nhận xuất trình giấy CMND.                       

 

 

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ