Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

    Công ty cổ phần Hóa An công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

 
Tên đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.
 
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 Nguyễn Văn Thủ, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
  
Số hợp đồng: 19.141/HĐKT-RSM
   
Ngày ký hợp đồng 22/06/2018.
 
 
Chi tiết Hợp đồng               
 
 
       

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ