Thông báo về ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017.

Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017.

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  11/10/2017


Ngày đăng ký cuối cùng:  12/10/2017.


Hình thức chi trả: tiền mặt VND.


Tỉ lệ chi trả : 10% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.000đ).

           
Thời gian chi trả: ngày      27/10/2017.Địa điểm thực hiện:

1. Đối với CK lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với CK chưa lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Công ty CP Hóa An; địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Kể từ ngày 27/10/2017 , khi nhận xuất trình giấy CMND.

 
           

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ