Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức

HĐQT công ty CP Hóa An ban hành Nghị quyết về việc thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2016 và tạm ứng đợt 1 năm 2017.
Trích yếu nội dung:
    + Tỉ lệ chi trả: 10%/ mệnh giá ( một CP nhận 1.000đ).
       Trong đó: thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2016 là 5%/ mệnh giá.
                     tạm ứng đợt 1 năm 2017 là  5%/ mệnh giá.
    + Thời gian chi trả : trong quí 2-2017.
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ