Hoa an company

Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018
»Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018
»BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018.(Ngày cập nhật 2018-04-05)
Quí vị cổ đông vui lòng download các tài liệu về (Click vào tên mục hoặc các đường link kèm theo):
(Lưu ý: do tài liệu được cập nhật bổ sung nên khi xem quí vị nhấn F5 để làm mới lại)

 

1. Chương trình nội dung họp  
 

2. Giấy Ủy quyền

 

3. Qui chế làm việc tại đại hội

 

4. Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về KQKD 2017-KHKD2018

 

5. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát       

 

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

 

7. Tờ trình mức thù lao của HĐQT; BKS năm 2018

 

8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

 

    

8b. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Qui chế nội bộ về quản trị công ty    

     

9. Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi  

    

10. Dự thảo Qui chế quản trị công ty sửa đổi.

 

11. Dự thảo Biên bản Đại hội.

 

12. Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

 

13. Báo cáo thường niên.

 

14 . Mẫu Phiếu đề nghị sửa đổi, bổ sung chương trình. https://secufiles.com/i0qL/12.PhieuBSungCTrinh2018.pdf

                    

                                                                 Tiếp tục cập nhật.......

   

 

                      

Tin tức tiếp theo
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức...
 » Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018...
 » Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức....
 » Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018...
 » Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2018....
 » BC tình hình quản trị công ty năm 2017...
 » QĐ của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018...
 » Báo cáo kêt quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ...
 » Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn...
 » Thông báo về ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017....
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2017...
 » Báo cáo tài chính quý 2-2017 (2017/07/19)...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn