Báo cáo tài chính quí 3 năm 2019 và giải trình

Công ty cổ phần Hóa An công bố Báo cáo tài chính quí 3 năm 2019 và giải trình.
 
Chi tiết File BCTC đính kèm
            Giải trình
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ