Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2017
»Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2017
»Báo cáo tài chính quý 2-2017 (2017/07/19)
»Thông báo về ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Thông báo về ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017(Ngày cập nhật 2017-06-29)
Công ty cổ phần Hóa An công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 
Tên đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (thành viên Hãng kiểm toán quốc tế Moore Stephens).
 
Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 
Chi nhánh TP. Hồ chí Minh: Tầng 11, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, Số 201-203, CMT8, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 
Số hợp đồng: 98/2018/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM
 
Ngày ký hợp đồng 29/06/2017.
 
 
Tin tức tiếp theo
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2017...
 » Báo cáo tài chính quý 2-2017 (2017/07/19)...
 » Thông báo về chốt danh sách chi trả cổ tức....
 » Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức...
 » Ủy quyền Người công bố thông tin...
 » Công bố thông tin về thay đổi nhân sự...
 » Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017...
 » Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016....
 » Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TVHĐQT...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2-2016...
 » Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn