Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»QĐ của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
»Báo cáo kêt quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ
»Báo cáo tài chính Quí 4-2017
»Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức :: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
[1][2][3][4]Next
Báo cáo tài chính Quí 4-2017(Ngày cập nhật 2018-01-19)
Công ty cổ phần Hóa An công bố báo cáo tài chính quí 4 năm 2017.       Chi tiết »
Báo cáo tài chính quí 3-2017(Ngày cập nhật 2017-10-18)
Công ty cổ phần Hóa An công bố báo cáo tài chính quí 3 năm 2017.       Chi tiết »
Báo cáo tài chính soát xét 06th-2017(Ngày cập nhật 2017-08-16)
Công ty cổ phần Hóa An công bố báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2017 Chi tiết »
Báo cáo tài chính quí 1 -2017(Ngày cập nhật 2017-04-17)
Công ty cổ phần Hóa An công bố Báo cáo tài chính quí 1 năm 2017. Chi tiết »
Báo cáo tài chính kiểm toán 2016.(Ngày cập nhật 2017-03-23)
Công ty cổ phần Hóa An công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
Chi tiết »
Báo cáo tài chính quí 4-2016(Ngày cập nhật 2017-01-18)
Công ty cổ phần Hóa An công bố Báo cáo tài chính quí 4 năm 2016.
Chi tiết »
Báo cáo tài chính quí 3 - 2016(Ngày cập nhật 2016-10-19)
Công ty cổ phần Hóa An công bố Báo cáo tài chính quí 3 năm 2016. Chi tiết »
Báo cáo tài chính soát xét 06th-2016(Ngày cập nhật 2016-08-12)
Công ty cổ phần Hóa An công bố Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2016. Chi tiết »
Báo cáo tài chính quí 2-2016(Ngày cập nhật 2016-07-22)
Công ty công bố Báo cáo tài chính quí 2-2016. Chi tiết »
Báo cáo tài chính quí 1 -2016(Ngày cập nhật 2016-04-19)
Công ty cổ phần Hóa An công bố thông tin Báo cáo tài chính quí 1 -2016. Chi tiết »
Tin tức tiếp theo
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 4 - 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 3 -2015...
 » BÁO CAO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 2 - 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 1-2013...
 » Báo cáo thường niên 2012...
 » Báo cáo tài chính 2012 - kiểm toán...
 » Báo cáo tài chính quí 4-2012...
 » Báo cáo tài chính quí 3-2012 (19-10-2012)...
 » Báo cáo tài chính quí 2-2012 (soát xét)...
 » Báo cáo tài chính quí 2-2012...
 » Báo cáo tài chính quí 1-2012...
 » Báo cáo tài chính năm 2011-kiểm toán - BCTN2011...
 » Báo cáo tài chính quí 4-2011...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn