Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính quí 3-2017
»Thông báo về ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017.
»Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2017
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức :: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
[1][2][3][4][5]Next
Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017. Chi tiết »
  Hội đồng quản trị công ty CP Hóa An ban hành Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017. Chi tiết »
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2017. Chi tiết »
Báo cáo tài chính quý 2-2017 (2017/07/19)(Ngày cập nhật 2017-08-01)
Công ty cổ phần Hóa An công bố báo cáo tài chính quí 2-2017 Chi tiết »
Công ty cổ phần Hóa An công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. Chi tiết »
Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017. Chi tiết »
Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức(Ngày cập nhật 2017-05-05)
HĐQT công bty CP Hóa An ban hành Nghị quyết về việc thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2016 và tạm ứng đợt 1 năm 2017. Chi tiết »
Ủy quyền Người công bố thông tin(Ngày cập nhật 2017-04-25)
Công ty cổ phần Hóa An công bố thông tin về việc thay đổi Người công bố thông tin. Chi tiết »
Công ty cổ phần Hóa An công bố thông tin về thay đổi nhân sự sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Chi tiết »
Công bố kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Chi tiết »
Tin tức tiếp theo
 » Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017...
 » Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016....
 » Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TVHĐQT...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2-2016...
 » Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016...
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1-2016...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 th 2016...
 » Nghị quyết HĐQT...
 » Thông báo về việc thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2015...
 » Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung....
 » Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2016...
 » TÀI LIỆU ĐHCĐ 2016...
 » Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016. ...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn